PASPORT STAVEB

PASPORT STAVEB

29. 1. 2013 | rubrika: Katalog

Co to je pasport stavby? 

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

K čemu slouží?

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Kdy ho potřebuji?

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále slouží je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Typy pasportu.

 

  • Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem -bez kontroly skutečného stavu
  • Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
  • Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální dokumentace.

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby.

Cena pasportu?

Ceník je přiložen v galerii.

Cestovné spojené se zaměřením objektu bude účtováno dle ujetých km a s ohledem na cenu pohonných hmot.